Windows 10 Tento počítač / My computer:

obrazek URL pro Tento počítač je: "::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"

URL for My computer is: "::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"